Guide til de helt rigtige akustikplader

Hvor effektiv en lydabsorptionen, der er i et rum, afhænger både af rummets udformning og de anvendte akustikplader.

Et lokale, der grundet sin udformning og anvendte byggematerialer, er ’født’ med dårlig akustik, kan relativt billigt og meget effektivt støjreduceres ved at ophænge akustikbilleder. Det er både en funktionel og æstetisk smuk løsning på én og samme tid.

På AkustikBilleder.dk bestemmer du selv, hvilket motiv du ønsker at dekorere vores akustikplader med. Du uploader blot dit bedste foto. Det kan være fra ferien, af børnene, af børnebørnene, eller hvad det nu måtte være du ønsker skal dekorere dit rum.

På den måde opnår du præcis det individuelle udtryk, som du ønsker, samtidig med, at du reducerer støjen med akustikbilleder.

Materialet i akustikplader

De akustikplader, som vi anvender på AkustikBilleder.dk som kernen i vores lyddæmpende billeder, er alle lavet af mineraluld. Fra naturens side har mineraluld fremragende lyddæmpende egenskaber med en lydabsorptionsfaktor tæt på 1. Dette udtrykker en tæt på fuld absorbering af lyden, når denne rammer akustikpladen.

Dog er det ikke kun materialet, der er afgørende for, hvor god en lyddæmpning, man kan opnå i et lokale. Både placeringen af akustikpladerne, deres tykkelse og arealet af akustikbillederne har betydning for, hvor meget det kan lykkes at reducere efterklangstiden og dermed foretage lyddæmpning i rummet.

Tykkelse af akustikplader

Tykkelsen af de lyddæmpende plader har stor indvirkning på akustikbilledernes lydabsorberende egenskaber. På AkustikBilleder.dk kan du købe lyddæmpende billeder  en 40 mm. tyk akustikplade i mineraluld. Vi anbefaler altid, at man vælger de kraftigst mulige akustikplader i akustikbillederne for at opnå den mest optimale støjreduktion i lokalet. Det giver typisk også mest effekt for de penge, som du vælger at bruge på lyddæmpning.

Akustikbilleder løser også en særlig udfordring

En ganske særlig udfordring er de lydbølger, der opstår som refleksioner mellem hårde parallelle flader. Mellem eksempelvis gipsvægge eller gipsvægge og glaspartier. Det kan skabe en lang efterklangstid i form af en ’rungen’ eller et ubehageligt ekko, der forringer lydkomforten i lokalet. Her skal du være særlig påpasselig i forhold til den ’lydtunnel’, hvor lyden har frit løb på ’langs’ af lokalet.

I denne type rum, er det ofte en rigtig god idé både at placere lyddæmpende billeder / akustikplader på de parallelle vægge i den udstrækning, som det er muligt. Og samtidig absorbere lyden ved at ’dræbe’ den ’vinkelret’ på de parallelle flader. Altså typisk ved at ophænge akustikplader eller akustikbilleder for enden af lokalet. Herved reducerer du kraftigt selve spredningen af de lydbølger, der ellers ville blive reflekteret og dermed ’kastet’ rundt i lokalet.

Kontakt os

Blot et enkelt akustikbillede eller to i rette størrelse og med den rette placering, kan have stor effekt på støjreduktionen i hjemmet. Vi hjælper gerne med at beregne hvor mange og hvor store akustikbilleder, du har brug for for at forbedre akustikken i dit hjem.

Kontakt os på info@akustikbilleder.dk eller ring på 21 59 30 20 for dialog og et uforpligtende tilbud.

Hvor stort areal skal beklædes med akustikplader?

Antallet og størrelsen af akustikplader, der skal benyttes for at opnå en tilfredsstillende støjreduktion i hjemmet, afhænger af flere forskellige faktorer:

Rummets udformning, de anvendte materialer og mængden / typen af møbler, tæpper, gardiner mv. i lokalet. Som vejledende tommelfingerregel anbefaler vi, at du dækker ca. 15-25% af gulvarealets størrelse med væghængte akustikbilleder i de rum, hvor problemet er størst.

Har du et rum på 40 kvadratmeter med 2,5 meter fra gulv til loft, så vil 6-10 kvadratmeter akustikplader / akustikbilleder som tommelfingerregel løse udfordringerne med akustikken. Dette afhænger som nævnt af lokalets beskaffenhed.

Dog kan blot et enkelt akustikbillede eller to i rette størrelser og med den rigtige placering have stor effekt på støjreduktionen i hjemmet. Lyddæmpende billeder bør derfor placeres så tæt som muligt på det sted, hvor støjkilden er, eller hvor samtalen finder sted.

Vi kommer gerne ud og tager en uforpligtende snak med dig omkring hvilke behov, du har for akustikplader i dit hjem.