Hvad er akustikbilleder?

Akustikbilleder er på en og samme tid både et dekorativt billede på væggen og et effektivt redskab, der anvendes til støjdæmpning i et lokale.

Akustikbilleder er lyddæmpende plader, der er forklædt som billeder og kunstværker.

Hos AkustikBilleder.dk kan du selv vælge motiv på dit akustikbillede.

Hvorfor har vi brug for akustikbilleder?

Det moderne hjem har ofte mange hårde overflader, der ikke er i stand til at absorbere lyden i lokalet: Store vinduespartier, klinkegulve, betonvægge, gipslofter etc. Indretningen er typisk også minimalistisk. Der er ofte ingen eller kun få tæpper på gulvet, møblerne har sjælden polstring, og bordene har typisk blanke overflader. Alt dette bidrager til dårlig akustik i hjemmet, fordi lyden sendes rundt i lokalet og man får en fornemmelse af, at det ’runger’.

De fleste, der bor i et nyere moderne hjem, kan sikkert genkende, at det ligefrem kan være vanskeligt at føre en helt almindelig samtale i sit eget hjem, selvom man blot er få personer samlet. Heldigvis kan akustikbilleder med høj lydabsorption, kraftigt reducere eller endog helt afhjælpe støjproblemet.

AkustikBilleder.dk – din sikkerhed for kvalitet

De akustikbilleder, du køber på AkustikBilleder.dk, består alle af kraftigt lyddæmpende plader, som udgør kernen i selve billedet. Vi anvender udelukkende lyddæmpende akustikplader klassificeret som ‘Klasse A’ – den bedste lydabsorption på markedet!

Akustikpladerne beklædes med et tekstilprint, hvor du selv vælger det motiv, du ønsker at få på. For at opnå den bedst mulige fotografiske gengivelse, printer vi motivet på en dug, der monteres udenpå akustikpladerne. Det giver en langt flottere finish og en bedre lyddæmpende ’funktionalitet’ end ved at printe motivet direkte på de lyddæmpende plader.

Du kan høre, når akustikken er god!

Lyd er den gentagne forplantning af trykbølger gennem luft. Mennesker er følsomme over for selv små ændringer i lydniveauet. På sygehuse og i sundhedssektoren er det blandt andet et vigtigt element i patienternes helbredelse, at man kan kontrollere lyd. Dårlig akustik med uønskede lyde og støj kan forhøje patienternes hjertefrekvens, blodtryk og åndedræt.

I bund og grund er god akustik tæt forbundet med trivsel, velvære og livskvalitet. Når man én gang har oplevet et rum med god akustik, så ved man, hvor godt det føles. God akustik er med andre ord en del af et godt indeklima i hjemmet og på arbejdspladsen.

Er du træt af larm i køkkenet eller støj i stuen? Så kan akustikbilleder med lyddæmpning i højeste kvalitet være en effektiv løsning!

Dit hjem er fyldt med lyde, du gerne vil høre og lyde, du gerne vil udelukke.

Når der er god akustik, kan man tydeligt høre de ting, man skal høre, og man generes ikke af lyd, man ikke skal høre. Dårlig akustik medfører, at lydniveauet stiger, og det er vanskeligt at høre, hvad der bliver sagt. Lydbilledet ”mudres” sammen og det er vanskeligt at fastslå, hvor lydkilden kommer fra.

Hvorfor hjælper lyddæmpende plader?

Når man tilfører et rum lydabsorption i form af akustikplader, som er placeret de rette steder, kontrollerer man lydens udbredelse i rummet. Det gør det dermed muligt at sænke støjniveauet og øge forståeligheden af det, der bliver sagt. Hvis rummet næsten ikke har nogen lyddæmpende overflader, reflekteres lyden mellem overfladerne og den ’hopper rundt’ imellem disse. Resultatet er, at det tager lang tid før, lyden uddør. Man taler her om en lang efterklangstid. Den person, der lytter til taleren i en sådan type rum, får problemer med at opfatte, hvad taleren siger. Man hører både den direkte lyd fra stemmen og de gentagne reflekterede lydbølger, som refleksioner fra overfladerne i lokalet.

Hvis dele af overfladerne dækkes med f.eks. akustikbilleder med kraftigt lyddæmpende plader, ebber den reflekterede lyd hurtigere ud. Det gør, at den person, der lytter, meget bedre hører den direkte lyd, som kommer fra personen, der taler.

Hvad er efterklangstid og hvad har det af betydning?

Det er nemt at vurdere efterklangstiden i et rum ved f.eks. at klappe og lytte efter, hvor længe lyden kan høres. Efterklangstiden udtrykker, hvor meget det ”runger” i et lokale efter, at lydkilden er stoppet. For lang efterklangstid vil optræde som et ekko. Efterklangstiden bestemmes helt specifikt ved at måle, hvor lang tid lydniveauet er om at falde med 60 dB. I en kirke kan der eksempelvis være en efterklangstid på over 3 sekunder. I en biograf med rigtig mange lyddæmpende plader, kan der være en ultra kort efterklangstid helt ned på 0,3 sekunder.

Loftshøjden har stor betydning for efterklangstiden. Men efterklangstiden kan heldigvis forkortes ved at beklæde dele af rummets hårde overflader med lyddæmpende elementer. Hvis loftshøjden fordobles, uden at der tilføres ekstra lydabsorption, fordobles efterklangstiden. Jo højere der er til loftet, jo flere lyddæmpende plader skal der anvendes for at opnå en kort efterklangstid.

Kontakt os

Har du ydeligere spørgsmål eller ønsker du et uforpligtende tilbud, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os på info@akustikbilleder.dk eller ring på 21 59 30 20 for dialog og et uforpligtende tilbud.

Akustikbilleder giver kort efterklangstid

Når man hører tale, kommer noget lyd direkte fra munden, og noget bliver altså reflekteret fra overflader i lokalet. Er man som retningslinje mindre end ca. 1-2 meter fra hinanden, er den direkte lyd i form af tale den dominerende del af lydbilledet. Er man derimod mere end ca.1-2 meter fra hinanden, er hovedparten af den lyd, man hører, refleksioner fra overflader i lokalet.

De rum i hjemmet, som vi bruger til at samtale i (f.eks. køkkenet), kræver en kort efterklangstid. Det er derfor særligt vigtigt i netop disse rum at anvende lyddæmpende plader i form af f.eks. akustikbilleder for at reducere støjen. Det samme gør sig gældende i stuen, hvor man gerne vil høre lyden fra f.eks. tv’et, uden at det runger for meget. Omvendt vil de fleste også gerne have det så stille som muligt i soveværelset, hvorfor akustikbilleder ofte finder nyttig anvendelse her.