Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, såfremt de ikke specifikt er ændret via en skriftlig aftale imellem parterne:

Tilbud:

Tilbud er gældende 30 dage fra tilbudsdato.

Ordren:

Ordren er først endelig accepteret, når skriftlig ordrebekræftelse foreligger. Ordrebekræftelsen bliver sendt til den angivne e-mailadresse. Du skal være fyldt 18 år for at handle på AkustikBilleder.dk – er du under 18 år, skal du have dine forældres samtykke. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem det aftalte og den fremsendte ordrebekræftelse, bedes dette meddelt AkustikBilleder.dk indenfor 3 arbejdsdage, i modsat fald er det i ordrebekræftelsen anførte gældende.

Priser:

Alle priser er i danske kroner incl. moms. Prisen for fragt i Danmark er ligeledes inkluderet i den oplyst pris. Priserne er faste i aftale/tilbudsperioden, dog tages der forbehold for prisændringer som følge af væsentlige ændringer i told, skat, afgifter, samt evt. ændringer i valutakurser, råvarepriser m.m.

Betaling:
Du har mulighed for betaling via betalingskort (debit- og kreditkort). Vi modtager følgende kort: VISA/Dankort, VISA, og Mastercard.

Betalingssikkerhed:
Når du betaler med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. De data, du sender i forbindelse med betaling med betalingskort, er krypteret (SSL), og det er således kun udbyderen af betalingssystemet, der kan læse dine data. AkustikBilleder.dk har ikke mulighed for at læse disse oplysninger.

Betalingsbetingelser:
Ved kundetilpassede produkter, som alene er det AkustikBilleder.dk udbyder, trækkes beløbet, når designet eller produktionen påbegyndes.

Leveringsbetingelser:

AkustikBilleder.dk leverer i hele Danmark – dog med undtagelse af Grønland og Færøerne. For Grønland og Færøerne skal der udarbejdes en specifik aftale omkring pris og levering inden bestilling. Alle ordre leveres på hverdage i dagtimerne. Alle varer leveres i gadeplan/fortovskant. Derfra skal du selv sørge for transporten til boligen/etage. Det skal være muligt for en lastbil at køre til leveringsadressen.

Ved modtagelse af varen skal du altid undersøge alle pakker for synlige transportskader, inden der kvitteres for modtagelsen. Eventuelle skader skal noteres på fragtbrevet med overskriften: ”Ordre modtaget med forbehold for skader”. Hvis det ved levering allerede er synligt, at der er skader på produktet, som svarer til skaderne på emballagen, skal du nægte at modtage varerne og efterfølgende informere AkustikBilleder.dk herom. Det er en stor hjælp for alle parter, hvis skader på emballage og evt. varer dokumenteres med foto. Varerne kan godt have fået en skade, som ikke kan ses på emballagen. Pak derfor dine varer ud hurtigst muligt og kontroller dem. Er der en skade, som ikke kunne ses på emballagen, bedes dette straks meddeles AkustikBilleder.dk, da det i tilfælde af sen anmeldelse af skaden kan være svært for modtageren at bevise, at dette oprindelig skyldes en fragtskade.

Bemærk: har du valgt, at varen f.eks. kan stilles i en garage/carport, er det modtagerens eget ansvar, hvis en pakke er blevet beskadiget.

Leveringstid:

Forventet leveringstid angives på ordrebekræftelsen. AkustikBilleder.dk sender de bestilte varer i løbet af senest 12 arbejdsdage fra bestilling. AkustikBilleder.dk påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab i forbindelse med eventuel overskridelse af leveringstiderne, og en overskridelse af leveringstiderne berettiger ikke køber til at annullere ordren.

Fortrydelsesret:

Da alle varer bliver specialfremstillet, er der lovmæssigt kun fortrydelsesret på bestillingen indtil produktionen påbegyndes. Dette er fastsat i Forbrugeraftaleloven §18, Stk. 4. I det tilfælde, at du fortryder købet inden designet påbegyndes, får du naturligvis det samlede beløb tilbage, du har indbetalt til AkustikBilleder.dk. Beløbet overføres til det kort, du har anvendt ved betalingen.

Returnering:

Da alle varer er specialfremstillet i henhold til den enkelte ordre med hensyn til mål og valg af motiv, kan varer derfor ikke returneres. Er der decideret fejl eller mangler ved den leverede vare, skal der reklameres inde for rimelig tid, hvilket er inden 2 måneder efter fejlen eller manglen er konstateret.

Ansvarsbegrænsning:

Et eventuelt erstatningskrav overfor AkustikBilleder.dk kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. AkustikBilleder.dk hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab opstået som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte.

Myndighedsgodkendelser:

AkustikBilleder.dk gør opmærksom på, at vi ikke tager ansvaret for indhentning af eventuelle godkendelser fra myndigheder. Vær derfor opmærksom på om den tilbudte løsning kræver godkendelse fra for eksempel brand- eller levnedsmiddelmyndigheder mv.

Garanti:

AkustikBilleder.dk yder fra fakturadato 2 års reklamationsret på fabrikations‐ og materialefejl. Reklamation dækker ikke slitage. AkustikBilleder.dk frasiger sig ansvar for skader forårsaget af forkert eller uhensigtsmæssig brug/behandling eller uagtsom brug/behandling af de leverede varer.

Produktansvar:

AkustikBilleder.dk er kun ansvarlig for eventuelle person- og tingsskader i det omfang, det kan dokumenteres, at de pågældende skader er forårsaget af AkustikBilleder.dk ved grov uagtsomhed. AkustikBilleder.dk kan ikke gøres ansvarlig for følgeskader, herunder driftstab eller andre indirekte tab, der kan henføres til et eventuelt produktansvar. AkustikBilleder.dk’s samlede ansvar for person- og tingsskader er begrænset til kr. 10.000,-. Såfremt AkustikBilleder.dk måtte blive pålagt et eventuelt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde AkustikBilleder.dk skadesløs i det omfang, kravet måtte overstige den nævnte beløbsgrænse.

Indlevering af eget motiv:

Hvis du ønsker, at få produceret et motiv leveret af dig, er det dit eget ansvar, at have den nødvendige tilladelse til reproduktion af det leverede materiale. Du indestår for at have truffet alle nødvendige aftaler med eventuelle rettighedshavere om udnyttelsen af motivet. AkustikBilleder.dk har intet ansvar for manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelser af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. I det tilfælde, at AkustikBilleder.dk pådrager sig ansvar overfor tredjemand i anledning af din manglende hjemmel til det pågældende indleverede materiale, tilfalder det dig, at du i enhver henseende holder AkustikBilleder.dk skadesløs for et ethvert ansvar og evt. påkrav.

AkustikBilleder.dk forbeholder sig retten til ikke at producere dine motiver, såfremt AkustikBilleder.dk er i tvivl om, hvorvidt det strider mod lovgivningen eller kan virke stødende for nogen.

AkustikBilleder.dk forbeholder sig retten til ikke at producere dine egne motiver, såfremt det af AkustikBilleder.dk vurderes, at det indleverede materiale er i for dårlig kvalitet (f.eks. ift. opløsningen).

Det Indleveret materiale vil ikke uden dit samtykke blive set af andre end medarbejderne hos AkustikBilleder.dk og vores underleverandører.

Persondatapolitik:

For at du kan indgå aftale med AkustikBilleder.dk, har vi ved ordreafgivelse brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger alene med det formål, at kunne levere varen til dig. Vi videregiver kun personoplysninger vedrørende navn og adresse til samarbejdspartnere, som har til formål at levere varer du har bestilt. Personoplysningerne registreres hos AkustikBilleder.dk opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sker dette med afgivelse af dit samtykke. Medarbejderne for AkustikBilleder.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på AkustikBilleder.dk er Carsten Friis Larsen.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til AkustikBilleder.dk sælges ikke videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos AkustikBilleder.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til AkustikBilleder.dk via e-mail info@AkustikBilleder.dk

Cookies:

AkustikBilleder.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Vi bruger desuden cookies til trafikmåling og målrettede annoncer. Hvis du ikke kan acceptere datapolitikken, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside.Du kan til enhver tid slette cookies fra din egen computer via din browser.

Logstatistik:

Vi benytter logstatistik på AkustikBilleder.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, hvor længe de opholder sig på sitet, samt hvor på websitet dette forlades mv. AkustikBilleder.dk anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics. Google kan videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på www.AkustikBilleder.dk og fremgår af http://www.google.com/privacy.html

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere vores website AkustikBilleder.dk.

Ophavsret:

Indholdet af denne hjemmeside er ophavsretslig beskytte og tilhører AkustikBilleder.dk, virksomhedens tilknyttede fotografer, designere og kunstnere eller tredjepart i form af fotografer eller udbydere af databaser med fotografier og illustrationer. Hele eller dele af billeder og øvrigt materiale på hjemmesiden AkustikBilleder.dk må ikke benyttes uden AkustikBilleder.dk’s skriftlige tilladelse.

Billeder og andet materiale leveret af AkustikBilleder.dk må ikke reproduceres og må ikke benyttes i reklamemæssig sammenhæng uden AkustikBilleder.dk’s tilladelse.

Force Majeure:

I tilfælde af at AkustikBilleder.dk er helt eller delvist afskåret fra at opfylde sine forpligtelser over for kunden som følge af force majeure eller andre udefra kommende omstændigheder, som AkustikBilleder.dk ikke bærer ansvaret for, såsom krig og oprørslignende tilstande, strejke, lockout og andre typer af arbejdsretlige konflikter, brand og stormflod, mangel på arbejdskraft, materialer og brændstof, vareknaphed, transportvanskeligheder, regeringsindgreb, valutarestriktioner og forsinkelser eller leveringssvigt fra underleverandører og andre tilsvarende forhold, kan AkustikBilleder.dk ikke gøres ansvarlig for tab, det være sig direkte eller indirekte tab, som kunden og/eller tredjemand måtte lide i den anledning. De nævnte forhold berettiger i øvrigt AkustikBilleder.dk til vederlagsfrit at ophæve enhver aftale og/eller annullere enhver ordre, der er omfattet af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Hvis mængden af de varer, der indgår i en given ordre, reduceres i den forbindelse, er køberen forpligtet til at aftage det kvantum varer, som AkustikBilleder.dk er i stand til at levere. Betalingen herfor fastsættes i givet fald til en forholdsmæssig andel af den oprindeligt aftalte købesum.

Ovennævnte handelsbetingelser er gældende fra 1. maj 2017.